Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. The Feel Good Company zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de Telecommunicatiewet (‘Tw’).

Persoonsgegevens en wijze van verzameling

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzamelen en vastleggen.
Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens van de afzender, de contactgegevens van de geadresseerde, het e-mailadres van de afzender, de rekening/creditcard gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker en/of foto’s van natuurlijke personen. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doel

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht om producten, waaronder maar niet beperkt tot (wens)kaarten en cadeaus te (laten) produceren, te (laten) bezorgen, alsmede de betaling van productie en bezorging, ter optimalisatie van (de klantenservice van) The Feel Good Company en voor marketingdoeleinden, zoals maar niet beperkt tot het op de hoogte houden van gebruikers van kortingen en/of acties van The Feel Good Company. Ter optimalisatie van de websites en diensten van The Feel Good Company worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt en gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen. Ter optimalisatie van onze dienstverlening maken wij verder gebruik van statistische gegevens over het gebruik van de websites.
Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder de inloggegevens en e-mailadressen uitsluitend met uw toestemming voor marketingdoeleinden.

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.

The Feel Good Company kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

  • om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;
  • om meer op de gebruiker gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
  • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie;
  • in het kader van service-informatie kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door The Feel Good Company verwerkte persoonsgegevens;
  • voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten van The Feel Good Company.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van The Feel Good Company.

Google Analytics

Er kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden waaronder mogelijk ook cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. The Feel Good Company maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. The Feel Good Company heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

  • Instellingen betrokken bij de financiële afhandeling;
  • Door ons ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten van The Feel Good Company.
  • Indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
  • Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker;
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensvoldoende wordt gewaarborgd door genoemde derden.

 

Beveiliging

The Feel Good Company zal organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door The Feel Good Company kunt u reageren via INFO@THEFEELGOODCOMPANY.NL.